Na dziś nic nie wskazuje, że świadczenia te zostaną zwaloryzowane i podwyższone (choćby o wskaźnik inflacji).

I będą wynosiły dla:

1) dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego- 400 zł miesięcznie.

2) becikowego - 1000 zł, wypłata jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka,

Reklama

3) świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

4) zasiłku pielęgnacyjnego - (tylko) 215,84 zł miesięcznie.

Niskie kwoty świadczeń rodzinnych: 95 zł, 215,84 zł, 400 zł. Bez podwyżki i waloryzacji

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie tylko:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Są one bardzo niskie - znacząco niższe niż minimum egzystencji. Znów zobaczmy to na przykładzie zasiłku rodzinnego:

Próg dochodowy 1 - Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł (!).

Reklama

Próg dochodowy 2 - Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Dotyczy to przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny.

Dla każdego, kto zna te limity dochodowe uruchamia się mechanizm niedowierzania. Ale niestety - na dziś nic nie wskazuje, że to się zmieni.

Co to są świadczenia rodzinne?

Wprowadza je ustawa o świadczeniach rodzinnych. Waloryzacji raz na trzy lata podlegają:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b ustawy;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

Źródła: Gazeta Prawna. Informacje własne

więcej w: Bez jakiejkolwiek podwyżki w zasiłkach w 2025 r.? Niskie kwoty: 674 zł, 95 zł, 215,84 zł, 400 zł. Ktoś się tym zajmie? [świadczenia rodzinne]