Już wcześniej w niektórych komendach był limit na przejazdy radiowozami, wynoszący miesięcznie 30 kilometrów. Teraz policjanci już zupełnie nie będą mogli jeździć. Przez brak pieniędzy na opłacanie tajnych informatorów nastąpi zatrzymanie wielu policyjnych śledztw.

Równie drastycze cięcia planowane są w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co może zagrozić bezpieczeństwu państwa.