"Jest to dzień ważny nie tylko dla naszych krajów, lecz także dla całej Europy Środkowej, bowiem od czasu transformacji ustrojowej w naszych krajach i akcesji do Unii Europejskiej po raz pierwszy ma miejsce objęcie rotacyjnej prezydencji kolejno jeden po drugim przez dwa kraje środkowoeuropejskie" - podkreślił szef węgierskiego parlamentu w przesłaniu wyemitowanym podczas wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu z okazji przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Europejskiej.

Jak zaznaczył Kover, Polska i Węgry "to kraje, których kontakty przez tysiąc lat charakteryzowała solidarność i odpowiedzialna przyjaźń". "Między kończącą się obecnie prezydencją węgierską, a rozpoczynającą się właśnie prezydencją polską istnieje wiele historycznych, kulturalnych i politycznych punktów stycznych, które stanowią solidny fundament do ścisłej współpracy między naszymi prezydencjami. Jest ona teraz potrzebna nie tylko nam, ale również całej Unii" - podkreślił Kover.

Jak zaznaczył, mało kto wie, że powiedzenie "Polak Węgier dwa bratanki" ma również drugą część, która brzmi następująco: "Oba zuchy, oba żwawi, niech im pan Bóg błogosławi". "Każdy element tego prastarego powiedzenia powinien się pojawić w naszej wspólnej, środkowoeuropejskiej prezydencji" - ocenił szef węgierskiego parlamentu. Dodał, że "narody Europy dziś jednakowo potrzebują świadectwa utrzymujących nas przez tysiąc lat najszlachetniejszych cech - odwagi do podejmowania trudnych decyzji, jak i błogosławieństwa Boga do ich realizacji".

Zdaniem Kovera, rok 2011 jest dla krajów Europy Środkowej nie tylko możliwością udowodnienia pełnoprawnego członkostwa w UE, lecz także "udowodnienia, że dzięki naszej swoistej kulturze, tradycjom, przyjętym priorytetom rozwoju agendy Unii stanowimy cenną wartość dodatnią dla całej Wspólnoty Europejskiej".

Szef parlamentu Węgier życzył Polakom dużo sił i wytrwałości do wypełnienia tego trudnego zadania, jakim jest prezydencja. Zakończył po polsku: "Drodzy polscy przyjaciele, na koniec proszę mi pozwolić, żebym w imieniu Zgromadzenia Narodowego Węgier oraz całego społeczeństwa węgierskiego życzył Wam, przez Was tutaj całemu szlachetnemu narodowi polskiemu treściwej i bogatej w sukcesy prezydencji".