Niemal połowa (45,8 proc.) badanych uważa, że rząd powinien ciąć koszta w administracji państwowej. Przede wszystkim wydatki rządowe, na utrzymanie parlamentu, biur poselskich oraz finansowanie partii politycznych.

Kolejnych 20 proc. ankietowanych w sondażu Homo Homini dla portalu tvn24.pl uważa, że należy obciąć pensje ministrom, posłom i pozostałym państwowym urzędnikom. Niecałe 6 proc. badanych oszczędzałoby na inwestycjach, niecałe 5 proc. na wojsku, a tylko trochę ponad 3 proc. na pensjach dla lekarzy.

Mimo kryzysu badani uważają, że na wojsku oszczędzać nie należy. Tak twierdzi ponad 60 proc. ankietowanych, w tym prawie jedna trzecia jest zdania, że modernizacja armii jest jednym z najważniejszych zadań dla Polski.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-5 lutego 2009 r. na próbie 1003 osób.