Grażyna Gęsicka podkreśliła w "Sygnałach Dnia", że kilkuletni okres dostosowawczy będzie wymagał od rządu częstych interwencji finansowych w celu utrzymania stałego kursu złotego. Jej zdaniem, szybkie wejście do strefy euro w dobie kryzysu będzie niekorzystne dla Polski i Polaków.

>>> U prezydenta o euro i kryzysie

Posłanka przypomniała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zdecydował się na wprowadzenie euro w okresie koniunktury gospodarczej, chcąc, by nasz kraj przyjął europejską walutę jako pełnoprawny partner. Zdaniem posłanki wejście do strefy euro w czasie kryzysu byłoby tym bardziej nierozsądne. Dlatego w sytuacji kryzysu i braku pieniędzy rząd powinien zasięgnąć w tej sprawie opinii obywateli.