Bury podkreślił, że już w zeszłym tygodniu, na spotkaniu koalicyjnym, były rozmowy na temat wystąpienia szefa rządu, w którym ma przedstawić plany na dalszą część kadencji.

Premier wstępnie mówił o swoich propozycjach, ale ma być jeszcze jedno spotkanie przed tym potencjalnym expose, na którym pan premier zapozna PO i PSL z tymi pomysłami, które będzie chciał przedstawić - zaznaczył szef klubu Stronnictwa.

Jego zdaniem dopiero to spotkanie pokaże, jakie są konkretne propozycje Tuska. Według Burego weźmie w nim udział po kilka osób z obu partii. Polityk przewiduje, że do spotkania dojdzie na początku przyszłego tygodnia.

Premier przedstawi nam swoje tezy i będziemy o nich dyskutować. Być może będzie większość takich, z którymi się zgadzamy, a może będą też takie powtórzone z pierwszego expose - przewiduje polityk.

Bury relacjonował, że na zeszłotygodniowym spotkaniu z premierem odbyła się bardzo wstępna rozmowa na tematy aktualnych zagrożeń, problemów gospodarczych, społecznych, związanych z bezrobociem, rynkiem finansowym. To była wymiana poglądów i opinii między PO i PSL - zaznaczył.

Premier ma wygłosić drugie expose podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 10-12 października.