Według prezydenta w sprawie Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma dla nas w tej chwili ustabilizowanie strefy euro, tak aby Europa przestała być ogniskiem kryzysu. Zdaniem Komorowskiego ustabilizowanie wspólnej waluty powinno łączyć się ze wzmocnieniem konkurencyjności gospodarki i planem odbudowy gospodarczego potencjału Unii.

Komorowski uważa, że kryzys ujawnił błędy w polityce makroekonomicznej i prowadzeniu finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro, szczególnie na południu. Wspólne dźwignięcie Europy z kryzysu wymaga, oprócz konkurencyjności, także tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymania przemysłu w Europie i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej - powiedział.

Jak dodał, w tej ostatniej sprawie duże znaczenie będzie miał wynik negocjacji ws. nowego wieloletniego budżetu UE do roku 2020. Zamierzam aktywnie wspierać rząd w batalii o jak najlepsze dla Polski rozwiązania w tym zakresie - zapowiedział.

Prezydent ma nadzieję, że wzmocnienie zarządzania gospodarczego w strefie euro nie będzie odbywać się kosztem wspólnych instytucji działających z mandatem wszystkich państw Unii.