Prezydent Komorowski przypomniał całą historię polskiej drogi do Unii Europejskiej - od wyborów czerwcowych w 1989 roku i zerwania z sowiecką dominacją, po referendum akcesyjne. Podziękował przede wszystkim premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu, ministrowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie za wybór polskiej drogi w kierunku struktur europejskich i świata zachodniego. Przypomniał też o zasługach wszystkich premierów oraz prezydentów po 1989 roku.

Mówiąc o plusach członkostwa w Unii Europejskiej, prezydent nie zapomniał też o trudnych sprawach. Podkreślił, że 10 rocznica uświadamia nam też, że czeka nas wiele pracy.