Zdecydowanie dobrze o jego działaniach mówi z kolei 13 proc., a raczej dobrze - 26 proc. badanych. "Zdaniem 28 proc. ankietowanych polityka prowadzona przez Andrzej Dudę jest >>raczej zła<<, a zdaniem blisko 30 proc. osób >>zdecydowanie zła<<. Tylko 2 proc. ankietowanych odpowiedziało >>nie wiem/trudno powiedzieć<<, można także przeczytać.

Uczestnicy sondażu proszeni byli także o ocenę pracy premier Beaty Szydło. Zdecydowanie dobrze oceniło ją 13 proc. ankietowanych, raczej dobrze - 21 proc., raczej źle - 27 proc., a zdecydowanie źle - 28,5 proc. ankietowanych. Ponad 9 proc. osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Jak zauważył prezes Instytutu Badawczego IBRiS Marcin Duma maleje odsetek Polaków, którzy zajmują stanowisko neutralne. - Na nieszczęście prezydenta i premiera zasilają oni głównie grono osób negatywnie oceniających ich działania - powiedział redakcji Onet.pl.