Prezydent zarządził referendum na 6 września 2015 roku.

Bronisław Komorowski powiedział, że głosowanie będzie ono dotyczyć wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), zmiany systemu finansowania partii politycznych i wprowadzenia zasady interpretacji przepisów podatkowych na korzyść obywatela. Prezydent skierował odpowiedni wniosek do marszałka Senatu.