Niesiołowski: To trudne

Anna Gumowska: Zadanie numer 6, punkt 1. Czytam: W Polsce przy powoływaniu rządu obowiązuje tzw. procedura trzech kroków. Który to będzie krok i jakie działanie podejmuje prezydent w sytuacji, gdy kolejnym razem rząd nie uzyska poparcia Sejmu?
Stefan Niesiołowski, poseł PO: Kiedy rząd nie uzyska poparcia... To trzeci krok. Prezydent wskazuje kandydata na premiera.

Tak to trzeci krok, ale prawidłowa odpowiedź brzmi: prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.
Hm...

Teraz trzeba uzupełnić tabelę dotyczącą systematyki źródeł prawa. Gdzie jest ogłaszany i jak się nazywa akt prawny, który prezydent uchwala, ratyfikuje, wydaje – do wyboru – za zgodą wyrażoną w ustawie?
Za zgodą wyrażoną w ustawie... To musi być albo Monitor albo Dziennik Ustaw. To będzie ratyfikacja.

Dobrze. Następne: jaki organ możemy przypisać do rozporządzenia?
Sejm...

Rozporządzenie?
Aaa! Rozporządzenie! No to rząd.

Miejsce ogłoszenia aktu prawnego sejmiku wojewódzkiego?
Uchwała rady, to nie są ustawy, bo ustawy są sejmowe. Nie wiem, jak to się nazywa, gdzie są ogłaszane, chyba biuletyn.

Wojewódzki Dziennik Urzędowy.
Dziennik. To nawet ja nie znałem. Ale uchwała to się zgadza?

Nie, musiałby pan napisać: akt prawa miejscowego.
Trudne są te pytania, zwłaszcza dla uczniów. Poseł od wielu kadencji, który się tym interesuje, nawet ma kłopoty.

p

Cymański: Poddaję się

Proszę wymienić pięć zasad funkcjonowania sądów w Polsce.
Tadeusz Cymański, poseł PiS: Niezależność na pewno, niezawisłość, jawność, dwuinstancyjność i zostaje piąta cnota jeszcze.... Literkę jakąś proszę ...

Na maturze nie ma podpowiedzi...
Hm... Piąte, piąte, jak sądy jeszcze działają... Sądy są terytorialne.

Nie, chodzi o zasadę kolegialności.
Trudno to przecież nazwać zasadą. Źle uczą młodzież.

Poza tym trzeba użyć precyzyjnie sformułowania. Nie wystarczy: jawność, musi być na przykład: zasada jawności postępowania. Teraz przeczytam opis organizacji z Azji i Europy, a pan poda jej pełną nazwę. Powstała w 1992 r., a w 2004 r. wystąpiły z niej Polska, Węgry, Słowacja, Czechy i Słowenia.
Wystąpiły w 2004 r., czyli przy wejściu do Unii. Trudne pytanie, nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony. To rzeczywiście jest już rozszerzony poziom. Będę musiał się poddać, nie będę udawał.

Śrokowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
Poddaję się.

Spróbujmy dalej. Czytam kolejny opis organizacji: Cztery państwa, które działają na rzecz demokracji i rozwoju, powstała w Kijowie w 2006...
To jest Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju... rozwoju tylko czego... Ekonomicznego. No to trafiłem. Ale trochę mnie pani nastraszyła...

p

Senyszyn: Dziwne pytanie

Joanna Senyszyn, posłanka SLD: Pyta mnie pani o procedurę powoływania rządu. To są tak zwane trzy kroki. To jest tak... premier, sejm, prezydent... Czyli gdy po raz kolejny Sejm nie udzieli rządowi wotum zaufania, to sprawa wraca do prezydenta i to będzie krok trzeci.

A co jeśli i tym razem rząd nie uzyska sejmowego poparcia?
No to prezydent daje swojego kandydata.

Niedobrze, bo według klucza odpowiedzieć trzeba tak: prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. Teraz pytam o zasady funkcjonowania sądów.
Co to znaczy zasady funkcjonowania? Sądy funkcjonują w Polsce niezależnie, ale nie wiem, o jakie zasady chodzi...

Chodzi o to, jakie są sądy w Polsce.
Niezawisłe, dwuinstancyjne... Nie wiem, jakie jeszcze, to bardzo dziwne pytanie.

Zasada niezawisłości, jednolitości, kolegialności, jawnego postępowania, instancyjności.
To, że niezawisłe i instancyjne powiedziałam. Ale z jawnym postępowaniem to nieprawda, może być sprawa z wyłączeniem jawności. Poza tym to nie są zasady funkcjonowania... Następne pytanie proszę.

Proszę podać nazwę organizacji, która powstała w 1992 r., a w 2004 r. wystąpiły z niej Polska, Węgry, Słowacja, Czechy i Słowenia.
Wystąpiły wraz z wejściem do Unii... Czyli to musiało być coś, co teraz nie miałoby znaczenia, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ta organizacja ma coś wspólnego z wolnym handlem, ale nie wiem, jak się nazywa, to jakaś nieaktualna organizacja.

Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Tak jak powiedziałam...

Ale nie użyła pani całej nazwy, więc to pytanie nie zostałoby zaliczone.