W dzielnicy Brent w północno-zachodniej części Londynu pracownicy służby zdrowia organizują dla Polaków pogadanki z tłumaczem. Przygotowano też ulotki i plakaty w języku polskim, które wyjaśniają, jak działa szczepionka. Do sprawdzania, czy dzieci były już szczepione namawiali też z ambony polscy księża z londyńskiego Kościoła Świętego Franciszka.

"To ważne, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, że w ten sposób chronią nie tylko swoje, ale też inne rodziny. Im więcej dzieci jest niezaszczepionych, tym szybciej może rozprzestrzenić się epidemia" - mówi jeden z pracowników ośrodka zdrowia w Brent.

Kampania w dzielnicach Londynu poprzedza ogólnokrajową akcję informacji o odrze, której adresatem będą mniejszości narodowe, m.in. Polacy. W całej Anglii pod koniec 2008 roku zauważono wzrost zachorowań na tę chorobę wśród dzieci emigrantów. W Londynie najwięcej przypadków odnotowano właśnie w północno-zachodnich i południowych częściach miasta. W dzielnicy Brent liczba dzieci, które chorowały na odrę zwiększyła się z 12 w 2007 do 55 rok później.

W Londynie najwięcej Polaków mieszka w zachodnich i północno-zachodnich dzielnicach miasta. Według Zjednoczenia Polskiego, które opracowało ostatnio raport ze szkół, do których uczęszczają polskie dzieci, najpopularniejszą gminą wśród społeczności polskiej pozostaje Ealing (ponad 1800 polskich uczniów). Następne w kolejności jest Hounslow (876 uczniów), a kolejne Harringey i Brent (w każdym ponad 600 dzieci).