Wzgórze Miłości to spory pagórek położony w samym centrum szprotawskiego parku. Ostatnie badania archeologów wykazały, że to pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzie Ilavia. Był on wymieniony w kronice Thietmara, który napisał, że w roku 1000 Bolesław Chrobry uroczyście powitał tam cesarza Ottona III jadącego do Gniezna.

Historyk i regionalista Maciej Boryna zwraca uwagę, że odkrycie tak dużych obiektów w dzisiejszych czasach raczej się nie zdarza - większość odnaleziono na początku XX wieku lub w latach powojennych. Grodzisko w Szprotawie ma powierzchnię około 4 hektarów.

Nadal trwają badania archeologiczne. Pasjonaci historii będą wkrótce mogli się z nimi zapoznać. Eksponaty z wykopalisk zostaną wystawione w Muzeum Ziemi Szprotawskiej.