Drucki-Lubecki był twórcą Banku Polskiego i inicjatorem powstania Kanału Augustowskiego - wizerunek księcia widnieje na złotej, okolicznościowej monecie o nominale 200 złotych wyemitowanej przez NBP w marcu tego roku.

Pałac w Bałtowie należący do jego rodu został w 1944 znacjonalizowany dekretem PKWN, a teraz wojewoda świętokrzyski zamierza go sprzedać. Potomkowie księcia zażądali jednak zwrotu majątku, kwestionując legalność zajęcia budynku na mocy dekretu o reformie rolnej - pałac nie był związany z produkcją rolną. Ostateczna decyzja o oddaniu majątku należy teraz do ministra rolnictwa.