Wykształceni, przedsiębiorczy, ale także niezwykle rodzinni - taki obraz młodych Polaków wyłania się z najnowszego raportu o młodzieży przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.

"Naprawdę możemy być z nich dumni i wyzbyć się wszelkich kompleksów. Młodzi mają swoje wartości, ambicje i plany. A co więcej, konsekwentnie je realizują" - mówi socjolog młodzieży dr Jacek Kurzępa. Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Trudny start w dorosłość i edukacja

Ze wszystkich statystyk wynika, że polska młodzież jest najbardziej zagrożona ubóstwem w całej Unii Europejskiej. Bieda może dotknąć co czwartego Polaka w wieku 16 - 24 lata. Ale być może to właśnie trudny start w dorosłość spowodował, że młodzi obywatele RP postawili na edukację. Naukę kontynuuje aż 91,3 proc. Polaków pomiędzy 20. a 24. rokiem życia. Pod tym względem pozostawiamy w tyle prawie wszystkie kraje unijne (o włos wyprzedzają nas jedynie Słowacy). Polska ma także jeden z najniższych w Europie wskaźników dotyczących osób porzucających przedwcześnie edukację.

Młodzi przedsiębiorczy

Aż co drugi młody Polak zamierza założyć własną firmę w ciągu najbliższych 5 lat! Nie ma się więc co dziwić, że 33 proc. maturzystów wybiera na studiach kierunek związany z biznesem i administracją. W Unii Europejskiej decyduje się na to jedynie co piąty młody człowiek. I chyba właśnie dlatego polska młodzież całkiem nieźle radzi sobie w trudnych czasach kryzysu, a bezrobocie dotknęło jedynie ok. 18 proc. młodych Polaków, nieco mniej, niż wynosi unijna średnia. Dla porównania: w Hiszpanii nie pracuje aż 33 proc., a w Szwecji 24 proc. osób między 15. a 24. rokiem życia.

Konserwatywni i rodzinni

Młodzi Polacy są bardzo konserwatywni. Tylko co dwudziesty decyduje się zamieszkać z partnerem bez legalizacji związku. Na głowę biją nas pod tym względem Norwegowie (28 proc.), Niemcy (25 proc.), a nawet Węgrzy (15 proc.). Wciąż znacznie wcześniej niż w Europie Zachodniej decydujemy się też na małżeństwo, ale już niezbyt chętnie (głównie z powodu trudności mieszkaniowych) opuszczamy rodzinne gniazdo: przeciętna młoda Polka wyprowadza się z domu, mając niewiele ponad 26 lat, a Polak 2 lata później. Daleko nam np. do Finów, którzy zaczynają samodzielne życie jeszcze przed ukończeniem 22 lat.

Tolerancyjni dla innych

Gdy młodych Polaków zapytano, czy zaakceptowaliby w swoim otoczeniu osoby innych narodowości, okazało się, że należą do najbardziej tolerancyjnych ludzi w Europie. Pełną gotowość na przyjęcie w swoim środowisku obcokrajowca zadeklarowało ponad 80 proc. ankietowanych! Polską młodzież zdystansowali pod tym względem jedynie Szwedzi.