"Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy Warszawy! Żołnierze Wojska Polskiego! Rodacy!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci przed Pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie, aby złożyć hołd powstańcom i mieszkańcom Warszawy poległym za wolną Polskę.

1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej, uzgodnionym z wicepremierem — delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, żołnierze Armii Krajowej ruszyli do heroicznego boju.

Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego.

Do Was wołam! Żołnierze Armii Krajowej - powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, dla których niepodległość Ojczyzny i oswobodzenie jej Stolicy cenniejsza była niż własne życie.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Ciebie wzywam, wicepremierze - delegacie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Janie Stanisławie Jankowski ps. „Soból".

Do Was wołam, generałowie: Tadeuszu Komorowski „Borze", Tadeuszu Pełczyński „Grzegorzu", Leopoldzie Okulicki „Niedźwiadku", Antoni Chruścielu „Monterze" i Auguście Fieldorfie „Nilu".

Wzywam oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Dowództwa Obszaru i Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wołam żołnierzy III Obwodu Wola - ppłk. „Waligóry" i IV Obwodu Ochota - ppłk. „Grzymały" oraz poległych w nierównym boju pod Pęcicami.

Do Was wołam, bohaterowie II Obwodu Żoliborz, Zgrupowań: „Żaglowiec", „Żubr", Żmija", „Żbik", „Żniwiarz", „Żyrafa" oraz oddziałów Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Przybądźcie na wezwanie żołnierze Grupy „Kampinos" 8 Rejonu VII Obwodu „Obroża", oddziału por. „Doliny", oddziałów Podokręgu „Hallerowo" oraz pułku „Palmiry -Młociny".

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam żołnierzy Grupy Północ - płk. „Wachnowskiego", Zgrupowania „Radosława", batalionów „Czata 49", „Miotła" i „Pięść", harcerskich batalionów „Zośka" i „Parasol", kompanii „Topolnicki", Zgrupowań: „Leśnik" i „Kuba-Sosna", batalionów „Chrobry 1", „Łukasiński" i „Gozdawa", oddziału „Barry", Zgrupowania ,„Róg", batalionów „Gustaw", „Bończa" i „Dzik", harcerskiego batalionu „Wigry", grupy Podziemnej Wytwórni Banknotów i załogi Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Sztabu Warszawskiego Okręgu Armii Ludowej i batalionu „Czwartaków", batalionu Korpusu Bezpieczeństwa „Nałęcz", 104. kompanii Związku Syndykalistów Polskich, 4. i 5. kompanii batalionu „Kiliński", Oddziału Kobiecego „Dysk", kobiecych patroli minerskich oraz wszystkie kobiety - żołnierzy.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wołam żołnierzy I Obwodu Śródmieście Północ - płk. „Radwana", Zgrupowań: „Chrobry II", „Bartkiewicz", „Gurt", batalionów: „Kiliński", „Gustaw", „Harnaś, „Rum" i „Sowiński", oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych oraz Oddziału Dyspozycyjnego Osłony Komendy Obszaru Warszawa.

Do Was wołam, żołnierze Powiśla, Grupy Bojowej „Krybar", batalionów „Bicz" i „Konrad" oraz załogi Elektrowni Warszawskiej.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam żołnierzy I Obwodu Śródmieście Południe - płk. „Sławbora", batalionów „Miłosz", „Ruczaj", „Zaremba-Piorun", „Iwo", „Bełt" i Korpusu Bezpieczeństwa „Sokół", 3. batalionu pancernego „Golski”, Zgrupowania „Kryska”, batalionów: „Tur”, „Tum" i „Odwet II" oraz oddziałów V Zgrupowania „Siekiery" i plutonu „Głuchoniemych".

Przywołuję żołnierzy V Obwodu Mokotów - płk. „Karola", pułków „Baszta" i „Waligóra", batalionów „Bałtyk", „Odwet", „Olza", „Karpaty", „Ryś" i „Oaza", dywizjonu 7. Pułku Ułanów Lubelskich „Jeleń", 1. Pułku Szwoleżerów, 1. Dywizjonu Artylerii Konnej oraz Grupy Artyleryjskiej „Granat".

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wołam żołnierzy VII samodzielnego rejonu Okęcie - mjr. „Wysockiego", 7. Pułku Piechoty „Garłuch", kompanii „Anna" porucznika „Kuby" oraz Bazy Lotniczej „Łużyce".

Przybądźcie na wezwanie żołnierze VI Obwodu Praga - ppłk. „Bobern", batalionu Saperów Praskich „Chwackiego" oraz batalionu „Karol".

Wzywam żołnierzy VII Obwodu Powiatu Warszawskiego „Obroża" dowodzonego przez ppłk. „Bronisława".

Przywołuję inspektorów Wojskowej Służby Ochrony Powstania: lewobrzeżnego - ppłk. „Rymarza" i prawobrzeżnego - ppłk. „Grocha".

Do Was wołam, żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki", walczących w większości oddziałów na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Przywołuję żołnierzy Powstańczej Służby Zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszki, załogi powstańczych szpitali, punktów opatrunkowych i patroli sanitarnych, księży kapelanów oraz siostry zakonne niosące posługę medyczną i duchową.

Wołam do nas zamordowanych duchownych: ks. płk. Tadeusza Jachimowicza ps. „Budwicz" - naczelnego kapelana Armii Krajowej, błogosławionego ks. Józefa Stanka ps. „Rudy" - kapelana Zgrupowania „Kryska", ojców: Józefa Warszawskiego ps. „Ojciec Paweł" i Tomasza Rostworowskiego ps. „Ojciec Tomasz" - jezuitów. Wołam także pozostałych księży i zakonników, których około pięćdziesięciu oddało życie do końca towarzysząc żołnierzom i mieszkańcom Warszawy.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam żołnierzy osiemnastu innych narodowości walczących w oddziałach powstańczych: uwolnionych przez żołnierzy „Zośki" z „Gęsiówki" Żydów z Niemiec, Grecji, Holandii i Węgier; a także Słowaków, Gruzinów, Węgrów, Rosjan, Brytyjczyków i kilkuset innych, którzy ochotniczo weszli w skład powstańczych oddziałów.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Przywołuję poległych działaczy tajnej administracji Polskiego Państwa Podziemnego oraz jawnie wykonujących zadania władz cywilnych na wyzwolonych terenach walczącej Stolicy.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam żołnierzy 9. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego, walczących razem z powstańcami na Przyczółku Czerniakowskim.

Do Was wołam, żołnierze 2. Dywizji Piechoty polegli w nurtach Wisły i na Przyczółku Żoliborskim.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam bohaterskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy Powstania.

Wołam mieszkańców Stolicy zamordowanych, zastrzelonych i spalonych na ulicach Warszawy oraz wypędzonych z domów rodzinnych i zgładzonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam żołnierzy oddziałów partyzanckich i jednostek wojskowych Armii Krajowej spieszących ze wszystkich stron, w ramach akcji „Burza", na pomoc walczącej Warszawie.

Wołam żołnierzy Korpusu „Jodła", 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Okręgu Nowogródzkiego „Nów", Okręgu Wileńskiego „Wiano" oraz 30. Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Okręgu Poleskiego „Kwadra".

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Do Was wołam, skoczkowie „Cichociemni", waleczni dowódcy i żołnierze okrytych chwałą bojową oddziałów powstańczych.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam bohaterskich lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia.

Wołam lotników: brytyjskich, południowoafrykańskich, amerykańskich, sowieckich oraz polskich z 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa", 2. Pułku Nocnych Bombowców „Kraków", 3. Pułku Lotnictwa Szturmowego Wojska Polskiego i 16. Armii Lotniczej - poległych na podniebnych szlakach prowadzących nad Warszawę.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam policjantów II Rzeczypospolitej, walczących na barykadach powstańczych, żołnierzy służb technicznych i pomocniczych, łączności, kwatermistrzostwa, uzbrojenia i produkcji środków walki, saperów, budowniczych barykad i umocnień, strażaków, żołnierzy obrony przeciwlotniczej, bohaterskie łączniczki i łączników Harcerskiej Poczty Polowej, redaktorów, drukarzy i kolporterów prasy powstańczej oraz obsługę Radiostacji Powstańczej „Błyskawica".

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Do Was się zwracam, potomni! Pamiętajcie ofiarę krwi i życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny przez powstańców i mieszkańców Warszawy, którzy godnie wypełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny.

Niech Ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w Waszej świadomości i tradycji oręża polskiego będą przykładem wierności żołnierskiej przysiędze w imię: „Boga, Honoru i Ojczyzny".

Niech pamięć umęczonych i pomordowanych mieszkańców Stolicy pozostanie na zawsze w sercach potomnych.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Przywołuję wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o powstańczym zrywie nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Przywołuję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Czesława Cywińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK - współinicjatorów wielu akcji upamiętniających w kraju i na emigracji niepodległościowy wysiłek Armii Krajowej.

Przywołuję Prezydenta Miasta Stołecznego, później Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego, który stworzył Muzeum Powstania Warszawskiego - wiekopomny znak pamięci i edukacji o Powstaniu.

Wraz z żołnierzami Powstania: gen. Stanisławem Komornickim ps. „Nałęcz" oraz płk. Zbigniewem Dębskim ps. „Prawdzie" zginęli na służbie Ojczyzny w katastrofie smoleńskiej, a ich dzieło na zawsze stanowić będzie hołd dla bohaterstwa Powstańców Warszawskich.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!

Wzywam wszystkich polskich patriotów - żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę.

Stańcie do Apelu!

Chwała bohaterom!"