Nadinspektor Pawełczyk pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego od sierpnia 2008 roku. Do dymisji podał się ze względu na zły stan zdrowia i sytuację rodzinna, jednak nieoficjalnie mówi się, że powód tej decyzji mógł być inny - może tu chodzić o cięcia finansowe w policji i nieporozumienia między pałacem prezydenckim a resortem spraw wewnętrznych. Dymisja Pawełczyka została przyjęta.

Pawełczyk wstąpił do policji w 1987 roku. Na początku pracował w sekcji do walki z przestępczością gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim. Trzy lata później trafił do wydziału dochodzeniowo-śledczego KWP w tym mieście, a następnie do prewencji kryminalnej. Był też komendantem wojewódzkim policji w Łodzi, Kielcach i Radomiu.