Część członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) uważa, że niektóre z uprawnień przysługujących obecnie ministrowi sprawiedliwości naruszają ustawę zasadniczą i należy je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Wśród tych uprawnień są: powoływanie głównego oskarżyciela sędziów oraz jego zastępców, możliwość wyznaczenia rzecznika ad hoc czy prawo zgłoszenia sprzeciwu od decyzji o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Reklama

"Są plany, aby jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie, który miałby skutkować m.in. zablokowanie aktywności rzeczników ad hoc powoływanych przez Adama Bodnara w celu zweryfikowania dotychczasowych działań Piotra Schaba, głównego rzecznika dyscyplinarnego, oraz jego dwóch zastępców" – czytamy w "DGP".

Jak dodaje dziennik, projekt wniosku został przygotowany w jednej z komisji KRS, a jego treść zaprezentował sędzia Maciej Nawacki. "Z jego referatu wynikało, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest cały szereg przepisów dających ministrowi sprawiedliwości szerokie uprawnienia w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów" – dodano.

XXX

Reklama

Kwestionowane rozwiązania wprowadzono sześć lat temu. Budziły kontrowersje, ponieważ wcześniejszy model postępowania dyscyplinarnego sprawdzał się i nie wymagał aż tak głębokiej ingerencji ze strony ustawodawcy. Mimo to Zbigniew Ziobro, na podstawie tych przepisów, powołał na rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba.

Schab, razem ze swoimi zastępcami, wytaczał postępowania dyscyplinarne sędziom, którzy sprzeciwiali się zmianom w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanym przez ówczesną władzę.

Rzecznicy ad hoc zależni od ministra?

Zaskarżono również uprawnienie ministra sprawiedliwości do wyznaczania tzw. rzecznika ad hoc. "Minister ma prawo wskazać rzecznika ad hoc do prowadzenia określonej sprawy. W efekcie oskarżyciel, który do tego momentu był gospodarzem sprawy, traci prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie" – przypomina "DGP".

Autorzy wniosku do TK zwracają uwagę na fakt, że taki rzecznik działa za ministrem sprawiedliwości i jest od niego zależny.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pod tytułem "KRS chce zablokować działania rzeczników ad hoc" autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz w Dzienniku Gazecie Prawnej >>>