Jak dostać 13. emerytura co miesiąc?

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacane co miesiąc. Te dodatki, podobnie jak 13. emerytura, są wysokości najniższej obowiązującej emerytury. Chodzi m.in. o dodatek dla opozycjonistów. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek, a także uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

Dodatek dla opozycjonistów został ustanowiony w 2015 r. Początkowo jego wysokość zależała od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. W założeniu miał pomóc najbardziej potrzebującym emerytom. Dwa lata później przyjęto nowelizację, zgodnie z którą dodatek miał być bezterminowy, ujednolicony i podlegać waloryzacji.

Reklama

Dodatek do emerytury. Jak złożyć wniosek?

Istotną zmianę w świadczeniu dla opozycjonistów przyniosła nowelizacja z 2023 r. Zgodnie z nią jego wysokość jest równa najniższej obowiązującej emerytury. Obecnie wynosi 1445,48 zł netto i podobnie jak emerytury podlega rocznej waloryzacji. Co istotne, kwota dodatku nie podlega opodatkowaniu, ani nie wlicza się do dochodu na potrzeby pomocy społecznej.

Dodatek dla opozycjonistów jest wypłacany osobom, które przynajmniej przez rok działały na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych lub przynajmniej przez rok odbywały karę więzienia za działalność antykomunistyczną.

Reklama

Aby korzystać ze świadczenie pieniężnego dla opozycjonistów, należy złożyć odpowiedni wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Do złożenia wniosku potrzebny jest potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Można go uzyskać w tym samym urzędzie.