Podczas trwających 8-10 października w Toronto obrad przedstawiciele 31 państw - historycy, edukatorzy i dyplomaci - uznali, że należy przeciwstawić się przybierającemu na sile zjawisku negowania Holokaustu.

Reklama

Podczas posiedzenia plenarnego ostatniego dnia konferencji, dzięki zabiegom polskich dyplomatów, za jedną z form zniekształcania prawdy historycznej o Zagładzie zostały uznane próby rozmycia odpowiedzialności za utworzenie obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, zakładanych i prowadzonych przez nazistowskie Niemcy, poprzez obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych.

W 2007 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO obradujący w Nowej Zelandii podjął decyzję o zmianie nazwy obiektów byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez rząd polski, prawidłowa nazwa obozu to Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945). Decyzja UNESCO również poprzedzona była szerokimi konsultacjami oraz aktywną kampanią dyplomatyczną prowadzoną przez Polskę.