W artykule zatytułowanym "Strzał w plecy" gazeta pisze, że publikacja nawiązuje do Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", obchodzonego w Polsce 1 marca. Drukuje też wywiad z Andriejem Artizowem, szefem Federalnej Agencji Archiwów. Artizow mówi o liście siedmiuset czerwonoarmistów, którzy mieli być zabici na terenach polskich.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Polscy politycy o rosyjskiej propagandzie. "Ma w Polsce długą tradycję" >>>

Twierdzi, że radzieccy żołnierze w obawie przed utratą życia bali się nawet wejść do lasu. Wspomina, że o wrogiej działalności polskiego podziemia Józef Stalin informował liderów USA i Wielkiej Brytanii na konferencji w Jałcie w 1945 roku.

Szef rosyjskich archiwów zapowiada wydanie książki o polskim podziemiu. Tłumaczy, że wcześniejsza publikacja niektórych dokumentów jest odpowiedzią na wystąpienia polskich polityków o wyzwalaniu Auschwitz przez Ukraińców i propozycji świętowania 70 rocznicy zwycięstwa w Gdańsku, zamiast w Moskwie.

Krytykuje też książkę polskiego historyka Grzegorza Motyki „Na białych Polaków obława”. Zarzuca autorowi, że opisuje jak radzieckie NKWD mordowało Polaków, lecz nie zadaje pytania "za co?".

O jakie dokumenty chodzi?

Rosyjska Federalna Agencja Archiwów opublikowała dokumenty mające pokazywać, jak polskie podziemie walczyło z Armią Czerwoną. 70 radzieckich dokumentów, zamieszczonych na stronie tej Agencji, informuje między innymi o przypadkach napadów na żołnierzy Armii Czerwonej i zabijania ich w końcowym okresie drugiej wojny światowej.

Federalna Agencja Archiwów poinformowała na stronie internetowej, że zdecydowana większość dokumentów miała klauzulę 'Ściśle tajne' i nigdzie dotychczas nie była publikowana.

W przedmowie czytamy, że wybiórcze podejście współczesnych polskich historyków i niekończące się spory, kto ma rację, a kto nie, wskazuje konieczność wprowadzenia do naukowego obiegu dodatkowych dokumentów pokazujących realny wymiar wojskowej konfrontacji polskiego podziemia z radziecką obecnością w Polsce.

Dokumenty pochodzą głównie z Archiwum Państwowego Rosyjskiej Federacji, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, Archiwum Prezydenta Rosji, Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony, Centralnego Archiwum FSB i Archiwum Polityki Zagranicznej MSZ Rosji.

Publikacja poprzedza wydanie przez Federalną Agencję Archiwów w formie książkowej wielotomowego zbioru dokumentów zatytułowanego "ZSRR i polskie wojskowo-polityczne podziemie w okresie kwiecień 1943-grudzień 1945 roku".