Respondenci w sondażu CBOS oceniali wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej (TVP1, TVP2 oraz TVP Info), w TVN (TVN, TVN24), w Polsacie (Polsat, Polsat News) oraz Telewizji Trwam. Przy odpowiedzi posługiwano się pięciostopniową skalą, na której "1" oznaczało, że są niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie, a "5", że są wiarygodne, zasługują na zaufanie.

Reklama

Programy w telewizji publicznej uzyskały ocenę 3,61; programy w TVN i TVN 24 - 3,60; programy w telewizji Polsat i Polsat News - 3,57; programy w Telewizji Trwam - 2,49.

Według CBOS ocena wiarygodności analizowanych stacji telewizyjnych zależy od miejsca zamieszkania oraz wykształcenia ankietowanych.

Stosunkowo duży krytycyzm w tym względzie wyrażają mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych, miast oraz badani z wyższym wykształceniem. W przypadku Telewizji Trwam zależność między oceną wiarygodności a wykształceniem jest jeszcze silniejsza - im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych tej stacji.

Telewizja publiczna cieszy się największym zaufaniem badanych o poglądach centrowych, a najmniej ufają jej respondenci identyfikujący się z prawicą. Również stacje TVN oraz Polsat za najbardziej wiarygodne uznawane są przez badanych o centrowej orientacji politycznej (choć identyfikujący się z lewicą oceniają je jedynie nieznacznie gorzej). Najbardziej krytyczni wobec TVN i Polsatu są respondenci prawicowi. Telewizja Trwam budzi największe zaufanie ankietowanych identyfikujących się z prawicą, najmniejsze zaś tych o lewicowych poglądach.

Bardziej nieufni wobec programów informacyjnych i publicystycznych wszystkich analizowanych stacji są respondenci deklarujący duże zainteresowanie polityką niż ci mniej nią zainteresowani.

CBOS zapytał respondentów o ocenę nastawienia politycznego TVP, TVN, Polsacie oraz Telewizji Trwam - czy sprzyjają one rządowi, opozycji, czy też są bezstronne.

Największe grupy widzów TVP, TVN oraz Polsatu postrzegają ich programy jako bezstronne, przy czym więcej ich jest w przypadku Polsatu (51 proc.) niż TVN (45 proc.) oraz TVP (44 proc.). Telewizje TVP i TVN stosunkowo często oceniane są przez widzów jako sprzyjające rządowi i koalicji rządzącej (odpowiednio - 30 i 32 proc.), a rzadko jako sprzyjające opozycji (odpowiednio - 6 i 4 proc.). Nastawienie telewizji Polsat rzadziej bywa odbierane przez jej odbiorców jako prorządowe (20 proc.), również bardzo niewielka grupa z nich uważa, że sprzyja ona opozycji (4 proc.), jednocześnie relatywnie duży odsetek widzów ma problem z określeniem nastawienia tej stacji (25 proc.). Ponad połowa sympatyków Telewizji Trwam (52 proc.) określa jej programy jako sprzyjające opozycji (52 proc.), a co piąty (22 proc.) jako bezstronne.

Reklama

Im większe deklarowane zainteresowanie polityką, tym częściej badani postrzegają nastawienie TVP, TVN oraz telewizji Polsat jako prorządowe, rzadziej natomiast nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat.

Zdaniem respondentów w nastawieniu większości środków masowego przekazu do Unii Europejskiej oraz prezydenta przeważa sympatia, natomiast w stosunku do Kościoła katolickiego, rządu oraz opozycji, dominuje stosunek neutralny. Według ankietowanych największą przychylnością polskich mediów, spośród badanych podmiotów życia publicznego, cieszy się UE (53 proc.), a w drugiej kolejności prezydent (45 proc.). Jedynie bardzo nieliczni respondenci przekonani są o nieprzechylnym nastawieniu mediów do tych instytucji (odpowiednio: 5 proc. i 7 proc.).

W porównaniu z pomiarem z 2006 roku zwraca uwagę, dostrzegany przez ankietowanych, bardzo duży spadek przychylności mediów wobec Kościoła katolickiego oraz dość duży wobec Unii Europejskiej oraz opozycji - podaje CBOS.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 4-10 października 2012 r. na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.