Pozostałości po dawnej osadzie naszych przodków znajdują się w północnej Syrii, nad rzeką Eufrat. Starożytne miejsce leży obecnie pod jeziorem Assad. W latach 1972-1973 archeolodzy zidentyfikowali zarówno samo miejsce, jak i znaleźli dowody na istnienie wczesnej społeczności rolniczej. Po uderzeniu fragmentów komety, klimat zmienił się z wilgotnego na bardziej suchy i chłodniejszy. Z tego względu ludzie nie byli już w stanie przetrwać jako łowcy i zbieracze. Zaczęli zatem uprawiać jęczmień, pszenicę i rośliny strączkowe.

Reklama

Jak odżywiali się prehistoryczni ludzie?

Naukowcy badający warstwy archeologiczne w tym regionie byli w stanie rozróżnić rodzaje roślin zbieranych w cieplejsze i wilgotne dni, jeszcze zanim zmienił się klimat oraz w chłodniejsze i bardziej suche dni po nadejściu nowej epoki. Jest ona obecnie określana jako młodszy dryas. Przed uderzeniem komety ludzie jedli głównie dzikie rośliny strączkowe, dzikie zboża oraz niewiele dzikich owoców, w tym głównie jagody. Po ochłodzeniu z diety naszych przodków zniknęły owoce, zaś pojawiły się domowe zboża oraz soczewica.

1000 lat później ludzie uprawiali płaskurkę, pszenicę samopszę, jęczmień łuskany, żyto, groch, soczewicę, wykę gorzką, ciecierzycę i len, głównie na obszarze zwanym Żyznym Półksiężycem. Ponadto pojawiły się rośliny odporne na suszę. Ludzie zaczęli także udomawiać zwierzęta oraz budować dla nich zagrody. Poczynione odkrycia wskazują, że rolnictwo powstało na Bliskim Wschodzie, jednak ostatecznie rozwinęło się w kilku miejscach na Ziemi w okresie neolitu.

Reklama

Pozostałości po wybuchu komety nadal znajdują się na Ziemi

Archeolodzy dotarli do warstw ziemi liczących 12800 lat. Odkryli bogatą w węgiel czarną warstwę z wysokim stężeniem platyny, nanodiamentów i maleńkich metalicznych kuleczek. Mogły one powstać jedynie w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Uderzenie fragmentów komety w naszą planetę spowodowało ogromne szkody. Wybuch powalił drzewa i chaty ze słomy. Naukowcy odnaleźli w kopcu resztki kości zwierzęcych i prawdopodobnie również ludzkich, a prócz tego wczesne narzędzia i resztki budynków. Podobne warstwy ziemi znaleziono także w około 50 innych miejscach w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie. Zdaniem badaczy jest to dowód na to, że tysiące lat temu miało miejsce niszczycielskie wydarzenie, które dotknęło większą część naszej planety.

Wybuch komety zmienił klimat na Ziemi

Jego konsekwencją były eksplozje, pożary i zmiana klimatu na chłodniejszy, co spowodowało wyginięcie większości dużych zwierząt, w tym mamutów i kotów szablozębnych. Wybuch komety najprawdopodobniej był eksplozją o stosunkowo niskim ciśnieniu. Dowodem na to są mikroskopijne odkształcenia ziaren piasku kwarcowego, które mogą powstać wyłącznie dzięki eksplozjom na poziomie kosmicznym. Te odkształcenia znaleziono także w Abu Hureyra oraz innych miejscach.

Poczynione przez naukowców odkrycia wskazują, że istniał silny związek przyczynowy między oddziaływaniem z kosmosu, zmianami środowiskowymi i klimatycznymi a transformacjami w ludzkich społeczeństwach i ich kulturze.