Historia ludzkości wymaga doprecyzowania

Sarah Lacy z Uniwersytetu Delaware i Cara Ocobock z Uniwersytetu Notre Dame to antropolożki biologiczne, które podjęły się zebrania dowodów i przedstawienia wyników swoich działań. Przeanalizowały dane z okresu paleolitu i stwierdziły, że w tym czasie podział pracy ze względu na płeć praktycznie nie istniał. To, co wcześniej było uznawane za dowody świadczące o tym, że mężczyźni odgrywali rolę myśliwych, mogło być w praktyce wykonywane przez kobiety. Mowa m.in. o wytwarzanych narzędziach, czy rzucaniu włóczniami.

Poza tym zarówno szkielety mężczyzn, jak i kobiet były chowane razem z bronią i sprzętem do polowań na duże zwierzęta. Świadczy to o braku hierarchii społecznej opartej na płci. Co ciekawe, na damskich i męskich szczątkach znaleziono podobne urazy. Choć ciała mężczyzn wykazują wyraźniejsze oznaki częstego wykorzystywania włóczni, nie wyklucza to, że kobiety mogły stosować inne techniki łowieckie.

Reklama

Prehistoryczne kobiety zajmowały się wieloma rzeczami

Reklama

Na początku tego roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że w prawie 80 proc. społeczności łowiecko-zbierackich, które żyły w XX wieku kobiety zajmowały się polowaniem. Co ciekawe, w plemionach, gdzie zwierzyna łowna jest głównym źródłem pożywienia, kobiety uczestniczyły w każdych łowach. Matki zabierały na polowania swoje dzieci. Towarzyszyły im one również podczas łowienia ryb.

Obecnie antropologia bada także współczesne plemiona łowiecko-zbierackie, w których polowaniem zajmują się obie płcie. Kobiety z plemienia Agta mieszkającego na Filipinach mają swoje własne strategie i wybraną broń, które znacznie różnią się od męskich technik. Spędzają tyle samo czasu na tropieniu i polowaniu na zwierzęta co mężczyźni. Kobiety robią to nawet w trakcie menstruacji oraz karmienia piersią. W takim przypadku zabierają niemowlęta ze sobą.

Antropolożki Lacy i Ocobock zwracają uwagę, że najbardziej krzywdząca była koncepcja, iż ciała kobiet nie są zdolne do polowania. Może to wynikać z niewystarczającego udziału płci damskiej w badaniach z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i medycyny sportowej.

Antropologia przywraca właściwą pozycję prehistorycznych kobiet

Naukowczynie przyznają, że istnieją różnice biologiczne między mężczyznami i kobietami, jednak są one często błędnie interpretowane lub ignorowane, tylko po to, aby dopasować je do współczesnych stereotypów. Okazuje się, że kobiece ciała są zazwyczaj lepiej przystosowane do ekstremalnych ćwiczeń wytrzymałościowych. Jest to kluczowa umiejętność wymagana podczas polowania na duże zwierzęta. Choć panie są zwykle nie tak silne i szybie jak mężczyźni, nie oznacza to, że ich wkład fizyczny nie ma znaczenia.

Warto wspomnieć, że w czasach paleolitu społeczności łowiecko-zbierackie były małe i najprawdopodobniej zdominowane przez kobiety. Wszystko wskazuje na to, że każda osoba odgrywała różne role, w zależności od tego, jakie były potrzeby. Lacy i Ocobock wskazują na konieczność odejścia od światopoglądu opierającego się na patriarchacie podczas analizowania prehistorycznych kultur.

Już w latach 70., 80. i 90. pojawiły się kobiece prace, które przeczyły tezie, że tylko mężczyźni polowali, jednak nie były ona brane pod uwagę.