Fundację Rozwoju Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Waldemar Pawlak założył w 2004 roku wspólnie z Jerzym Bartnikiem ze Związku Rzemiosła Polskiego oraz holdingiem Kempa Group.

Instytucja ta ma zapis w swoim statucie, który pozwala jej na prowadzenie interesów. W dodatku nadzór nad nią sprawuje resort gospodarki, którego szefem jest... Waldemar Pawlak. Władze fundacji bronią się jednak, że do dziś nie podjęła ona żadnej działalności gospodarczej.

Żadnych wątpliwości nie pozostawia zapis numer 214616 w warszawskim oddziale Krajowego Rejestru Sądowego. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego wymieniony jest tam jako członek władz, czyli rady fundatorów tej fundacji.

Ale trudno znaleźć o tym informację w oświadczeniu majątkowym posła Pawlaka. Przy pytaniu o pełnienie funkcji w organach nadzoru "w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą" wicepremier wpisał "nie dotyczy".

Co na to Waldemar Pawlak? "Jestem zaskoczony, że nadal figuruję w KRS jako członek organu nadzoru" - mówi. "Już dawno prosiłem ludzi z fundacji, by wykreślono mnie z wszelkich organów tej instytucji. Widać ktoś tego nie dopełnił" - dodaje wicepremier.