Platforma Obywatelska jest najpopularniejszą partią drugiego wyboru jest - wynika z badania GfK Polonia dla "Rzeczpospolitej". Wśród tych, którzy deklarują głosowanie na nią, są wyborcy praktycznie wszystkich ugrupowań, najwięcej z Lewicy (co trzeci), PiS i PSL.

Reklama

Na kolejnych miejscach jako partie drugiego wyboru plasują się PiS i SLD (po 8 proc. wskazań). Dotychczasowi wyborcy PiS są podzieleni prawie po połowie między Platformę i LPR.

Aż 5-procentowe poparcie dla LPR jako partii drugiego wyboru wynika z licznych deklaracji wyborców PiS. Z kolei na PiS chcieliby ewentualnie głosować właśnie wyborcy Ligi i Platformy.

Gotowość poparcia SLD wyrażają głównie wyborcy PO i PSL. Z kolei ludowcy (6 proc.) jako ugrupowanie drugiego wyboru są traktowani przez osoby popierające PiS i SLD.

Zaskakuje wynik Stronnictwa Demokratycznego. Ewentualny wybór partii Pawła Piskorskiego deklaruje 4 proc. badanych, w tym aż 8 proc. wyborców PO.

Sondaż przeprowadzono 20-22 marca na próbie 1000 osób.