Marian Jurczyk, historyczny lider Solidarności nie dostanie od skarbu państwa 300 tys. zł za uznanie go w 2000 r. za "kłamcę lustracyjnego", z którego to zarzutu został po 5 latach oczyszczony - orzekł w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Reklama

Sąd ten oddalił apelację Jurczyka od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji w tej sprawie.

Jurczyk żądał od Sądu Apelacyjnego w Warszawie (jego wydziałem był Sąd Lustracyjny) ćwierć miliona zł plus odsetki za to, że w marcu 2000 r. sąd ten uznał go za "kłamcę lustracyjnego". Na mocy tego orzeczenia Jurczyk stracił mandat senatora. Jak wyliczył prawnik, utracone uposażenie senatorskie wyniosłoby 248 tys. zł - tyle oraz 30 tys. zł zadośćuczynienia zażądał od Skarbu Państwa Jurczyk.

To orzeczenie zmienił w 2005 r. Sąd Najwyższy, który oczyścił Jurczyka z zarzutu "kłamstwa lustracyjnego". SN przyznał, że Jurczyk podpisał zobowiązanie do współpracy, ale uczynił to z obawy o życie swoje i najbliższych. Nie to jednak przesądziło o wyroku SN - uznano bowiem, że dla przypisania komuś tajnej współpracy musi się liczyć także to, czy przekazywane informacje były przydatne dla służb - a w przypadku Jurczyka, według SN, tak nie było, podobnie jak tajną nie była sama współpraca.

Wyrok SN nie przywrócił Jurczykowi utraconego mandatu senatora, pozwał on więc Skarb Państwa o utracone dochody parlamentarne. W 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jego pozew uznając, że sprawa jest przedawniona, a ponadto ocenił żądanie jako niezasadne, bo wyroku SA z 2000 r. nie można uznać za "niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy publicznych", bo sąd niższej instancji stosował prawo, jakie wówczas obowiązywało i dokonując własnej oceny definicji współpracy, działał w jego granicach.

Jurczyk zaskarżył ten wyrok, a Sąd Apelacyjny w Warszawie w poniedziałek ocenił jego odwołanie. Pozew został prawomocnie oddalony. Zmieniło się tylko jedno - SA ocenił, że sprawa nie jest przedawniona, ale co do zasady Jurczyk nie ma racji.

Reklama

"Oczywiste naruszenie prawa jest dopiero wtedy, gdy wydany wyrok stanowi sprzeczność z jednoznacznie brzmiącym i jasnym przepisem. A w tej sprawie tak nie było, bo definicja współpracy była szeroka i różnie interpretowana. Po wyroku SN z 2005 r. ta definicja została zresztą zmodyfikowana, właśnie w związku ze sprawą lustracji Mariana Jurczyka" - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia SA Anna Owczarek.Poniedziałkowe orzeczenie jest prawomocne. Teoretycznie można jeszcze od niego złożyć kasację do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Nie wiadomo, czy Jurczyk zdecyduje się to uczynić - w sądzie nie było ani jego, ani też jego pełnomocnika.

Jurczyk brał udział w robotniczych protestach w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. kierował strajkiem w stoczni szczecińskiej i w regionie. 30 sierpnia podpisał porozumienie ze stroną rządową. Był liderem "S" na Pomorzu Zachodnim i toczył z Lechem Wałęsą walkę o przywództwo w związku. Internowany w stanie wojennym, znalazł się wśród siedmiu działaczy związku, których w 1982 r. aresztowano pod zarzutem działań "na szkodę państwa". Wyszedł na wolność w 1984 r., na mocy amnestii.

Pod koniec lat 80. był wśród liderów "S", którzy nie uznawali prawa Wałęsy do powoływania nowych władz związku. Był przeciwnikiem "okrągłego stołu". W 1990 r. założył konkurencyjny wobec "S" związek zawodowy "Solidarność'80". Po rozłamie w 1994 r. stanął na czele nowego związku, utworzonego przez część działaczy "S-80". W wyborach w 1997 r. zdobył mandat senatora. Prezydent Szczecina od 1998 do 2000 r. i od 2002 do 2006 r.

W 1982 r. jego syn i synowa zginęli tragicznie, wyskakując z okien kamienic w Szczecinie. Część osób, w tym sam Jurczyk, podejrzewa, iż w śmierć zamieszana była SB. Pogrzeb stał się okazją do wielkiej antyrządowej demonstracji, podczas której doszło do walk z ZOMO. W sierpniu 2007 r. IPN umorzył śledztwo w tej sprawie.