Tematyka dwudniowych szkoleń dotyczy przede wszystkim organizacji Sejmu, jego prac i trybu uchwalania ustaw, wykonywania mandatu poselskiego, prawnych ograniczeń działalności poselskiej, tworzenia biur poselskich a także zasad ochrony informacji niejawnych. Przedstawiona będzie również procedura głosowań. W czasie konsultacji indywidualnych nowi posłowie będą mogli dowiedzieć się np. jak wypełniać oświadczenia majątkowe i o czym informować w rejestrze korzyści.

Reklama

Dla posłów przygotowane zostały specjalne pakiety, w których znajdą m.in. egzemplarze Konstytucji, Regulaminu Sejmu i Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Będą tam też specjalne publikacje dotyczące prawa europejskiego i polityki UE.

Także Kancelaria Senatu planuje szkolenie dla nowych senatorów. Pierwsze, wstępne szkolenie odbędzie się 7 listopada, w przeddzień inauguracyjnego posiedzenia Senatu. Jak powiedział PAP dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki, będzie to szkolenie dla wszystkich senatorów, nie tylko dla debiutantów.

"Po zmianach ustawowych nawet ci senatorowie, którzy w poprzednich kadencjach przeszli takie szkolenie, muszą je powtórzyć, bo zmieniły się znacznie przepisy, a ich znajomość jest potrzebna w codziennej pracy legislacyjnej, także w komisjach" - powiedział Świątecki. Senatorowie zostaną też zapoznani z systemem elektronicznego głosowania.

Jak zaznaczył, Kancelaria nie planuje "wielkiej operacji szkoleniowej" na wzór tej w Sejmie, bo - jak zaznaczył - "znaczna część nowych senatorów to byli parlamentarzyści, także byli posłowie". W późniejszym terminie planowany jest cały cykl szkoleń dla senatorów. Świątecki powiedział, że senatorowie będą mieli wpływ na tematykę tych szkoleń, będą decydowali, kogo zaprosić.

Reklama

"To jest znacząca różnica w stosunku do praktyki Kancelarii Sejmu, która sama wie najlepiej, co jest potrzebne nowym posłom. My z pokorą uznajemy natomiast, że najlepiej wiedzą to sami senatorowie i chcemy się dostosować do ich realnych potrzeb" - powiedział Świątecki.