70 procent ankietowanych źle ocenia pracę rządu; dobrze - 23 procent; z kolei 63 procent ma złe zdanie o działaniach premiera, a dobrze ocenia je 28 procent - wynika z sondażu TNS OBOP. Prawie połowa badanych - 49 procent - dobrze ocenia pracę prezydenta, negatywną ocenę wystawia mu 38 proc.

Reklama

Raczej dobre zdanie o działalności rządu ma 23 procent ankietowanych; nikt z badanych nie ocenił pracy rządu zdecydowanie dobrze. Działalność Donalda Tuska zdecydowanie pozytywnie ocenia 1 procent badanych; raczej pozytywnie - 27 procent.

Większość respondentów o pracy premiera ma złe zdanie - 25 procent badanych uważa, że Tusk wypełnia swoje obowiązki zdecydowanie niedobrze, a 38 procent, że raczej niedobrze.

W przypadku prezydenta - 44 procent badanych ocenia jego pracę raczej dobrze, a 5 procent - zdecydowanie dobrze. W ocenie 24 procent Bronisław Komorowski raczej nie wypełnia dobrze swoich obowiązków; zdaniem 14 procent wypełnia je zdecydowanie źle.