Sekretarz Episkopatu Polski biskup Wojciech Polak poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przedstawi propozycję płacenia składki ubezpieczeniowej dla duchownych przez Kościół katolicki.

Reklama

Dodał, że taka propozycja zostanie też przekazana innym Kościołom i związkom wyznaniowym.

Wspomniane w wypowiedzi pana ministra poszukiwanie kompromisu zakłada jednak świadomość, że są w Kościele grupy - na przykład misjonarze czy zakony klauzurowe - które są opłacane w całości, czyli w 100 procent za pośrednictwem Funduszu Kościelnego, ponieważ nie mają żadnych dochodów - powiedział biskup Polak.

Sekretarz Episkopatu podkreślił, że poszukiwanie kompromisu obowiązuje również wnoszących projekt.

A mianowicie poważne rozważenie i przyjęcie do wiadomości, że Fundusz Kościelny nie jest jakąś darowizną czy przywilejem dla Kościoła i związków wyznaniowych, ale powstał jedynie z dóbr Kościołowi odebranych. Stąd sprzeciwiamy się likwidacji Funduszu Kościelnego, a mówimy o przekształceniu - dodał.

Biskup Polak zaznaczył też, że episkopat uważa, iż zmiany dotyczące spraw finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa zgodnie z art. 22 ust. 2 konkordatu powinny być rozpatrywane w Komisji Konkordatowej i być poprzedzone, zgodnie z konkordatem (art. 27) i konstytucją, zawarciem odrębnych umów między rządem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Projekt dotyczący Funduszu Kościelnego zostanie zaprezentowany 15 marca podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, a dzień później odbędzie się spotkanie z przedstawicielami innych Kościołów. Szef MAC Michał Boni dodał, że chodzi o usamodzielnienie płacenia składek: emerytalnej, rentowej i zdrowotnej.

Z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, między innymi misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje też działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych.

W 2011 roku na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89 milionów złotych.