Zdaniem Kosiniaka-Kamysza przed Sejmem stoi najtrudniejsze, najbardziej odpowiedzialne zadanie legislacyjne tej kadencji. Dodał, że projekt dostosowuje obecne przepisy do dłuższej aktywności zawodowej Polaków.

Reklama

Demografia jest nieubłagana. Zachodzące przeobrażenia wymuszają konieczność podjęcia reakcji i wprowadzenia rozwiązań dostosowujących system emerytalny do struktury demograficznej. Przed nami zadanie budzące obawy, ale konieczne. Wydłużenie wieku emerytalnego jest decyzja trudną - mówił minister.

Brak szybkiej i zdecydowanej reakcji na zmiany, odwlekanie wprowadzenia skutecznych rozwiązań (...) grozi poważnym kryzysem systemu emerytalnego - podkreślił. Wskazał, że podwyższenie wieku emerytalnego to także realizacja jednej z najważniejszych zapowiedzi z expose premiera Donalda Tuska.