PiS domaga się informacji premiera na temat sytuacji spółki Azoty SA. Wniosek ma związek z medialnymi doniesieniami o lobbingu Aleksandra Kwaśniewskiego za przejęciem spółki przez rosyjskiego potentata Acron. Kwaśniewski zaprzecza związkom biznesowym z Acronem, ale przyznaje się do kontaktów z politykami.
Mariusz Błaszczak, który w imieniu klubu parlamentarnego PiS złożył wniosek na ręce marszałek Ewy Kopacz, chce, aby informację premiera dołączyć do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Sprawa mogłaby zostać więc poruszona 8, 9 lub 10 maja.


Reklama

Politycy PiS-u przekonują, że debata w sprawie przemysłu chemicznego jest konieczna, ponieważ w ostatnich miesiącach doszło do znaczących zmian strukturalnych w tej branży. Dodatkowo dochodzą niepokojące informacje o aktywności podmiotów rosyjskich w tej branży oraz aktywności polskich polityków.