Senat głosami PO ( 52:30:2) odrzucił obywatelską ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych. Celem ustawy było cofnięcie decyzji Jarosława Gowina o przekształceniu 79 małych sądów rejonowych zatrudniających do 9 sędziów w oddziały zamiejscowe większych jednostek. Decyzję Senatu musi jeszcze zatwierdzić Sejm.

Reklama