Dialog nie polega na tym, że związki zawodowe każą coś zrobić, a rząd, parlament, pracodawcy mają to wykonać - mówił premier. Dodał, że dopóki głównym problemem jest bezrobocie, dopóty rząd będzie robił wszystko, by chronić miejsca pracy

Reklama

Związkowcy domagają się dymisji ministra pracy i polityki społecznej. Chcą też, by Władysław Kosiniak-Kamysz przestał szefować komisji.

Szefowie "Solidarności", OPZZ i Forum Związków Zawodowych oświadczyli, że minister Kosiniak-Kamysz faktycznie nie kieruje komisją. Podkreślali, że ustalenia, które zapadają na tym forum nie są wiążące, a rząd je podważa. Zdaniem przedstawicieli pracowników Władysław Kosiniak-Kamysz nie jest ministrem pracy, ale ministrem bezrobocia. Szefowie central związkowych zarzucili też przedstawicielom rządu, że nie prowadzą dialogu z pracodawcami. Po raz kolejny wyrazili sprzeciw wobec zmian w kodeksie pracy, które, jak przypomnieli, są wprowadzane bez omówienia z partnerami społecznymi.

Szefowie OPZZ Jan Guz, Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i "Solidarności" Piotr Duda zawiązali komitet protestacyjny i zapowiedzieli protesty na wrzesień.