Bronisław Komorowski podkreślił wagę walki o prawdę o powstaniu i budowę rzetelnej wiedzy o wydarzeniach sprzed lat. Wskazał, że mamy dziś wpływ na przekaz, jaki pozostawimy kolejnym pokoleniom, na brzmienie lekcji historii i na wizerunek Polski wojennej na świecie. Prezydent dodał, że ta ostatnia kwestia wydaje się aktualna w świetle ostatnich doświadczeń z filmami tworzonymi poza granicami Polski.

Reklama

Bronisław Komorowski podkreślił, że cały czas trzeba prostować przekłamania na temat Powstania Warszawskiego, powstałe w okresie PRL. Zaznaczył, że etos powstania kreuje współczesne poczucie służby i skromności Szarych Szeregów, a nie kieruje narodowej wyobraźni w stronę apologii romantycznej klęski.

Zwrócił uwagę, że Powstanie było aktem suwerenności państwa, ściśniętego przez dwie totalitarne siły - hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki.

Prezydent przekazał Krzyże Srebrne Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinom Powstańców Warszawskich: Lucjana Giżyńskiego ps. „Gozdawa”, Tadeusza Gołębiowskiego ps. „Okrój”,Kazimierza Jackowskiego ps. „Torpeda”, Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek”, Franciszka Mazurkiewicza ps. „Niebora”, Konrada Okolskiego ps. „Kuba”, Zygfryda Urbanyi ps. „Juliusz”, Tadeusza Zwierzchaczewskiego ps. „Powierża”.
Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Zdzisław Kamiński.

Za zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956, krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości odnzaczeni zostali: Jadwiga Bałabuszko-Sławińska, Janina Borkowska, Zenon Borysiewicz, Stanisław Grądzki, Henryk Płocienniczak oraz Barbara Podgórska i Hanna Stadnik.

Reklama

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości odznaczeni zostali:Stanisław Biłboran, Hanna Bornińska, Danuta Olbrych, Hanna Teschnich i Barbara Zawirska-Roefler. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Stanisława Białek, Stefan Kaman, Marian Kawiak, ksiądz Marian Sedlaczek.

Za wybitne zasługi w upowszechnianiu i propagowaniu postaw patriotycznych, za kultywowanie historii Polski, za propagowanie polskiej historii na arenie międzynarodowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Dariusz Gawin, a Złote Krzyże Zasługi - Paweł Ukielski, Agnieszka Sidor i Piotr Śliwowski. Za zasługi na rzecz rozwoju kultury, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Tomasz Kołodziejczak, a Przemysław Truściński - Srebrny Krzyż Zasługi.