Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Maciej Wąsik, radny PiS. - Zwyczajowy obowiązek powiadomienia o wyborach, czy referendum spoczywa na prezydencie, burmistrzu lub wójcie. W mojej ocenie Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wywiązała się w tego obowiązku - mówi niezalezna.pl radny Wąsik.

Reklama

Jak się dowiedział portal śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ i dotyczy przestępstwa z artykuł 231 kodeksu karnego mówiącego o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Cieszy mnie decyzja prokuratury i mam nadzieję, że śledztwo zostanie rzetelnie poprowadzono. Należałoby sprawdzić między innymi jakie koszty poniesiono na informację o wyborach samorządowych w 2007 roku, a ile wydano na obwieszczania o komisjach obwodowych w tegorocznym referendum. To może być istotka wskazówka - powiedział Maciej Wąsik.