Bartosz Arłukowicz nadal będzie ministrem zdrowia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec niego. Za odwołaniem Arłukowicza ze stanowiska głosowało 215 posłów, przeciwko - 233 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Reklama

Opozycja w całości głosowała za wyrażeniem wotum nieufności, koalicja, z wyjątkiem jednego posła PSL - Andrzeja Dąbrowskiego, była przeciwko.