Parlamentarzyści, mimo iż chronieni immunitetem, mogą wyrazić zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Jak się okazuje, najczęściej z tej opcji korzystają.
I tak w okresie 2011-2014 do Sejmu wpłynęło 85 wniosków (kierowanych za pośrednictwem Prokuratora Generalnego np. przez policję czy straże gminne) o wyrażenie zgody o pociągnięcie posłów do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe – 58 spraw już zakończono (publikujemy listę wniosków).

Reklama

W tym samym okresie wykroczenia popełniło 9 senatorów. – Wszyscy złożyli do marszałka Senatu oświadczenia, że wyrażają zgodę na pociągniecie do odpowiedzialności – zapewnia Aleksandra Leicht z działu prasowego Kancelarii Senatu.

Immunitety chronią też prokuratorów i sędziów. Tylko czy oni chętnie płacą mandaty? Mimo że Prokuratura Generalna nie dysponuje zbiorczymi danymi, to jak mówi nam jej rzecznik Mateusz Martyniuk, najczęściej postępowania kończą się upomnieniem, a do rzadkości należą przypadki nałożenia przez sąd dyscyplinarny kary w postaci nagany, obniżenia wynagrodzenia czy wydalenia z zawodu.

Wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie posłów do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe
pobierz plik

Jeśli chodzi o sędziów, to – jak piszemy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej" – rzadko kiedy wszczynane są wobec nich postępowania dyscyplinarne. Jak poinformowało nas Ministerstwo Sprawiedliwości, w latach 2011-2014 rzecznicy dyscyplinarni przy sądach apelacyjnych i okręgowych nadesłali do resortu tylko 11 zawiadomień o podjęciu czynności wyjaśniających wobec sędziów (w 10 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w 1 sprawie czynności wyjaśniające są w toku). Ponadto wszczęto zaledwie 7 postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów:

- 3 sprawy są w toku (w 2 sprawach zapadły nieprawomocne wyroki, którymi wymierzono kary dyscyplinarne upomnienia)
- w 1 sprawie zapadł wyrok uniewinniający;
- w 2 sprawach zapadły wyroki skazujące na kary upomnienia i nagany;
- w 1 sprawie zapadł wyrok stwierdzający popełnienie przewinienia, z odstąpieniem od wymierzenia kary dyscyplinarnej.


CZYTAJ TAKŻE: Piraci z immunitetem. Sędziowie nagminnie łamią przepisy i są bezkarni>>>