W artykule 55. projektu: Kto wbrew przepisom ustawy dokonuje ingerencji w genom gamety lub innej ingerencji w genom ludzki, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch, zamiast zapisu o ograniczeniu lub pozbawieniu wolności pojawi się zapis o dwóch latach pozbawiania lekarza prawa do wykonywania zawodu - donosi "Nasz Dziennik".

Reklama

Projekty dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego przejdą pierwsze czytanie na rozpoczynającym się po świętach posiedzeniu Sejmu.