Marcin Święcicki z PO krytycznie o nieobecności Andrzeja Dudy na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w sprawie SKOK-ów. Przewodniczący podkomisji jest zdania, że kandydat PiS-u na prezydenta zlekceważył w ten sposób Sejm i możliwość wyjaśnienia wątpliwości związanych z przygotowanym przez niego wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 roku.

Reklama

Święcicki dodał, że kandydat na tak ważne stanowisko powinien wyjaśnić wszystkie wątpliwości powstałe wokół pełnienia przez niego różnych funkcji publicznych, szczególnie tej, którą sprawował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Święcicki mówił, że według jego informacji, w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jest obrona interesu Grzegorza Biereckiego, który miał 3/4 głosów w Kasie Krajowej.

Mamy jutro możliwość posiedzenia o godzinie 19.00, a w czwartek o 18.00. Chciałbym, żeby pan Duda skorzystał z zaproszenia i wyjaśnił wszystkie wątpliwości, bo inaczej powstanie wrażenie, że nie działał w interesie publicznym tylko w obronie status quo w SKOK-ach, nawet to tam się nazywa obrona praw nabytych, te 3/4 głosów pana Biereckiego w Kasie Krajowej to jest w uzasadnieniu tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ochrona praw nabytych - powiedział Święcicki.

Andrzej Duda w 2009 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i był odpowiedzialny za przygotowanie uzasadnienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

ZOBACZ TAKŻE: Nałęcz o Dudzie: Skarbnica wiedzy o lobbingu SKOK>>>