Rząd pomoże małym miastom- zapowiedziała Ewa Kopacz. Pani premier, przebywająca w mającym kłopoty finansowe Słupsku, zastrzegła, że nie chodzi o rozdawnictwo pieniędzy, ale o wsparcie podjętych już słusznych działań. Ewa Kopacz widzi taką potrzebę w przypadku między innymi Słupska. Podczas konferencji prasowej wymieniła pilne potrzeby także innych miast i gmin: remonty mieszkań, poprawę infrastruktury. Podkreśliła, że premier nie przyjeżdża z workiem pieniędzy, ale może szukać rozwiązań poprawiających sytuację.

Reklama

Prezydent Słupska Robert Biedroń zwrócił się listownie do pani premier z prośbą o pomoc w wyprowadzaniu miasta z kryzysu finansowego. Miasto nie jest w stanie spłacić zobowiązań wynikających z wyroku sądu w sprawie budowy akwaparku.