Za taką można uznać osobę Grażyny Ignaczak-Bandych, która została dyrektor generalną Kancelarii Prezydenta. To nowe stanowisko utworzone przez prezydenta Dudę. W medialnych doniesieniach nie pojawiało się też nazwisko Anny Surówki-Pasek, które objęła stanowisko podsekretarza stanu.

Reklama

Jeśli chodzi o pozostałe stanowiska, to nie było już zaskoczenia.

Trwa ładowanie wpisu

Andrzej Duda powołał Małgorzatę Sadurską na szefa Kancelarii Prezydenta, a Pawła Solocha na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Adam Kwiatkowski został wyznaczony na szefa gabinetu prezydenta RP.

Duda na stanowiska sekretarzy stanu powołał Macieja Łopińskiego i Krzysztofa Szczerskiego, drugie stanowisko podsekretarza stanu objął Wojciech Kolarski.