W ocenie Palikota realizacja tych założeń programowych PO spowoduje drastyczne obniżenie emerytur i rent. Chyba że - mówił polityk - nie zostanie zachowana zasada proporcjonalności.

Reklama

- Ale to byłby wtedy system emerytury obywatelskiej, o czym Platforma nie powiedziała - podkreślił Palikot. Propozycja PO w zestawieniu z obecnymi regulacjami oznacza, że najniższa emerytura wyniesie około 200 złotych. - Niech się Platforma z tego wytłumaczy - dodał Palikot.

Drugim zagrożeniem propozycji Platformy będzie według Janusza Palikota ograniczenie nakładów na ochronę zdrowia.