Dodał jednak inne postulaty, które rząd powinien uwzględnić, jak wysokie opodatkowanie odpraw czy obniżenie pensji w spółkach Skarbu Państwa. "Bez solidarności nie ma sprawiedliwości, bez sprawiedliwości nie ma wspólnoty " - podsumował prezes PiS.

Reklama

Jednym z postulowanych przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązań było zabezpieczeniem Polaków przed antypolonizmem poza granicami kraju. Dodał, że państwo nie może nie reagować, gdy Polacy, "naród, który jako pierwszy stanął do walki z hitleryzmem z bronią w ręku, jest dziś traktowany w gruncie rzeczy jako sojusznik Hitlera".

Musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić - mówił.

Jarosław Kaczyński zwrócił też uwagę na konieczność zmian w mediach publicznych. Jak tłumaczył, obecnie "główny nurt" mediów funkcjonuje "tak jakby był swego rodzaju kurtyną, na której wyświetla się film dla maluczkich, ale rzeczywistości nie widać."

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, "zerwać tę kurtynę" można tylko poprzez zmiany w publicznych mediach. I te zmiany nastąpią - zapowiedział.

W swoim przemówieniu prezes PiS apelował też o powrót zasady prawdy materialnej do wymiaru sprawiedliwości.