Ministerstwo wkrótce przedstawi do konsultacji społecznych projekty nowych rozporządzeń dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. - To są dwie największe bariery, które utrudniają życie całemu środowisku akademickiemu - mówił Jarosław Gowin.

Reklama

Minister zaznaczał, że potrzebna jest nowoczesna, zwięzła, precyzyjna ustawa o szkolnictwie wyższym, którą zaakceptuje środowisko naukowe. Ministerstwo daje sobie trzy lata na jej przygotowanie. Nad dokumentem będą pracowały trzy niezależne zespoły wyłonione w trakcie konkursu zorganizowanego przez resort.