Reklama

Jak mówi prezydencki minister Andrzej Dera - prezydent zaprezentuje Komisji swój punkt widzenia na sprawy, które interesują Komisję Wenecką. Prezydent ma poinformować przewodniczącego Komisji o swoich działaniach i ich motywach, co, jak mówił Andrzej Dera, jest czymś normalnym i naturalnym.

To spotkanie jest chyba najważniejsze, bo przewodniczący Komisji Weneckiej spotyka się głową państwa - mówił rano prezydencki minister.

Wizytująca Polskę Komisja Wenecka po spotkaniu z prezydentem ma się spotkać z sędziami Sądu Najwyższego a także Krajowej Rady Sądownictwa, po południu ma też złożyć wizytę w polskim parlamencie.