Oficjalnie nie łączymy zwiększonej liczby składanych wniosków z przyjęciem przez Sejm ustawy wstrzymującej sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat - usłyszeliśmy od urzędnika Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA, który prosi o zachowanie anonimowości. Jak dodaje jednak nasz rozmówca, od kilku dni daje się zauważyć wyraźną tendencję wzrostową w liczbie nadsyłanych dokumentów rejestracyjnych.

Reklama

Jakie grupy religijne starają się o rejestrację? Wśród wielu odwołujących się wprost do chrześcijaństwa jest kilka opierających swoje dogmaty na religii starosłowiańskiej, ale pojawiają się także nazwy takie jak Kościół Polskiej Ziemi (Tej Ziemi) oraz Kościół Świętej Technologii. Nie wiadomo jednak, czy każdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Wszystko za każdym razem zależy od decyzji ministra Mariusza Błaszczaka - usłyszeliśmy w resorcie.

Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania) do zarejestrowania związku wyznaniowego lub kościoła wymagane jest złożenie wniosku poświadczonego przez 100 obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Tymczasem przegłosowana przez Sejm w czwartek ustawa o obrocie ziemią pozostawia związkom wyznaniowym oraz kościołom prawo do nabywania nieruchomości rolnych, natomiast zaostrza te reguły wobec pozostałych posiadaczy gruntów. Przede wszystkim wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat oraz wprowadza zasadę, według której nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Jak tłumaczyli posłowie wnioskodawcy z PiS, chodziło o powstrzymanie praktyk zbywania gruntów cudzoziemcom.