Chodzi o nowelizację m.in. ustawy o policji, zmieniającą zasady inwigilacji. Komisja Wenecka, której przedstawiciele przebywają w Polsce od czwartku, przygotowuje opinię w sprawie tej nowelizacji na prośbę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; stanowisko ma zostać przyjęte na najbliższej sesji plenarnej Komisji 10-11 czerwca.

Reklama

W piątek wczesnym popołudniem eksperci KW spotkali się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i senatorami; po godz. 13 rozpoczęły się rozmowy z władzami Sejmu.

Szef klubu PO w Senacie Bogdan Klich ocenił na konferencji prasowej piątkowe spotkanie jako bardzo ważne. Jak mówił, senatorowie Platformy przekazali Komisji Weneckiej swoje uwagi do nowelizacji. Uważamy to prawo za wadliwe, szkodliwe, naruszające prawa i wolności obywatelskie w Polsce, daliśmy temu wyraz podczas spotkania z Komisją Wenecką - powiedział Klich.

Według niego podczas piątkowych rozmów z KW senatorowie PiS koncentrowali się na polityce. My mówiliśmy o tym, co jest w zapisach ustawy o policji i o służbach, mówiliśmy o tym, co może być zagrożeniem dla praw i wolności obywatelskich, jeżeli służby będą literalnie korzystać z tego, do czego zostały upoważnione - podkreślił szef klubu senatorów PO.

Mowa była też o internecie. Przypomnieliśmy Komisji Weneckiej o tym, że po pierwsze przestrzeń wolności, jaką był do niedawna jeszcze internet, stała się przestrzenią kontrolowaną przez służby i przez policję, że obywatel nie ma tak naprawdę prawa do tego, żeby być informowanym już po zakończeniu postępowania, czy kiedykolwiek w stosunku do niego policja albo służby prowadziły jakąkolwiek inwigilację w internecie, że to narusza Konstytucję RP - relacjonował Klich.

Reklama

Zwrócił uwagę, że kontroli nad tym, jakie dane na temat obywateli pozyskują służby, nie mają też dostawcy internetu. Podkreślaliśmy też problem wynikający z możliwości profilaktycznego pozyskiwania danych internetowych o obywatelach. Zostało wprowadzone pojęcie zapobiegania, profilaktyki jako wystarczające do tego, żeby zbierać o obywatelu dane internetowe. Właściwie można w ten sposób, pod tym parasolem zbierać dane o każdym Polaku i każdej Polce, wykorzystując to przeciwko każdemu Polakowi i każdej Polce - przekonywał senator PO. W ocenie Klicha, zapisy nowelizacji są sprzeczne z konstytucją i prawem międzynarodowym.

Wiceszef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Marek Wójcik (PO) ocenił, że "znacząco" prawa obywatelskie ograniczają także inne uchwalone już lub przygotowywane ustawy. Przypomnę, że Sejm uchwalił już nowelizację Kodeksu postępowania karnego, umożliwiającą wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów zdobytych niezgodnie z prawem. Nowa ustawa o prokuraturze nie tylko połączyła funkcje Prokuratura Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, ale także znacząco wzmocniła uprawnienia Prokuratora Generalnego. Za chwilę, pod pretekstem Światowym Dni Młodzieży, przy okazji ustawy antyterrorystycznej, spodziewamy się kolejnych ograniczeń związanych z prawami obywatelskimi i prywatnością obywateli - mówił Wójcik.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) powiedziała po spotkaniu przedstawicieli Sejmu z delegacją Komisji Weneckiej, że PiS nie potrafiło bronić zapisów ustawy o policji.

Reklama

"Mam wrażenie, że przedstawiciele Komisji Weneckiej doskonale znają nasze ustawy, doskonale znają sposób ich procedowania, są bardzo dobrze przygotowani, chcą rozmawiać o ustawach merytorycznie, natomiast mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas chce prowadzić dialog polityczny, a kiedy rozmawiamy o ustawach, to trzeba odnosić się do rozwiązań prawnych, merytorycznych - powiedziała Kidawa-Błońska dziennikarzom po spotkaniu z Komisją. Według niej na spotkaniu z Komisją Wenecką przedstawiciele PiS nie bardzo potrafili bronić zapisów swojej ustawy.

Również Wójcik przekonywał, że delegacja Komisji było bardzo dobrze przygotowana do dyskusji. Jak dodał, Komisja oczekiwała od przedstawicieli PiS wyjaśnień, jakie będą konsekwencje wprowadzenia zmian do polskiego prawa. Przedstawiciele PiS nie byli w stanie odpowiedzieć na te pytania - powiedział.

Przygotowana przez posłów PiS nowela w sumie kilkunastu ustaw regulujących zasady inwigilacji, która jest tematem rozmów KW w Warszawie, była wykonaniem wyroku TK z lipca 2014 r. TK uznał wtedy za niezgodne z konstytucją część zasad pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej.

Nowelizację Sejm uchwalił 15 stycznia, przy sprzeciwie całej opozycji. Senat przyjął ją bez poprawek 29 stycznia, prezydent podpisał 3 lutego. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 7 lutego - dzień po tym, gdy w życie wszedł wyrok TK z 2014 r.

Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna - po uprzedniej zgodzie sądu - polega na: podsłuchu; podglądzie osób w "pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne"; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; uzyskiwaniu danych z "informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych". Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu). Najwięcej kontrowersji wywołała sprawa pozyskiwania przez służby danych internetowych.

W skład przebywającej w Polsce delegacji Komisji wchodzą jej sprawozdawcy: Regina Kiener, Iain Cameron i Ben Vermeulen oraz sekretarz Komisji Thomas Markert, a także doradca sekretariatu ds. prawnych Grigory Dikov.