Minister Zalewska, przedstawiła założenia reformy, która jej zdaniem uczyni szkołę nowoczesną, ale też tradycyjną i wartościową.

Reklama