Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, 36 proc. badanych zapowiedziało zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość – to wynik o 4 pkt proc. niższy niż przed miesiącem, kiedy TNS Polska przeprowadzała poprzednie badanie. Na drugim miejscu w zestawieniu wyników poparcia dla partii politycznych znalazła się Platforma Obywatelska (18 proc.), której wynik uległ nieznacznej zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca (wzrost o 1 pkt proc.).

Reklama

Podobny wzrost ankieterzy odnotowali w przypadku poparcia dla .Nowoczesnej Ryszarda Petru (10 proc.).

Kukiz'15 uzyskał wynik o 1 pkt proc. niższy niż przed miesiącem (8 proc.).

Nieco poniżej progu wyborczego znalazłyby się partie: SLD oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które w tym miesiącu osiągnęły wyniki na poziomie 4 proc. Pozostałe partie, o które pytano w badaniu – Partia Razem (2 proc.), KORWiN (1 proc.) oraz Twój Ruch (0 proc.) – raczej nie miałyby szans na wejście do Sejmu.

Reklama

W lipcu udział w wyborach zdecydowanie zadeklarowało 22 proc. badanych; 35 proc. z wahaniem potwierdziło gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu. Wśród pozostałych - 16 proc. ankietowanych mówiło, że raczej by nie poszli na głosowanie, 18 proc., że na pewno by nie poszli, a 9 proc. wahało się czy iść, czy nie iść.

Reklama

W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca, o 4 punkty proc. spadł odsetek osób zdecydowanie potwierdzających zamiar wzięcia udziału w wyborach. O 1 punkt proc. spadł także odsetek osób, które mówią, że raczej pójdą głosować.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 lipca na próbie 976 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.